KHÁCH HÀNG: Công ty TNHH Công nghệ Y tế BTN Việt Nam.
BTN là công ty cung cấp các giải pháp kỹ thuật hiện đại, hoàn chỉnh, chuyên sâu trong lĩnh vực y tế. Với mục tiêu an toàn và chất lượng, chúng tôi tự hào là một trong các công ty dẫn đầu cung cấp các giải pháp Hệ thống thiết bị y tế, Hệ thống cơ điện hoàn chỉnh cao cấp trong lĩnh vực y tế cho các dự án đầu tư xây dựng mới hay cải tạo Bệnh viện đạt các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế.

YÊU CẦU: Sau khi kinh doanh trong một thời gian, vì nhu cầu phát triển và mục tiêu tầm nhìn tương lai, BTN triển khai kế hoạch tái cấu trúc Chiến lược và Thương hiệu. Khi thay đổi Chiến lược và Tái cấu trúc lại thương hiệu, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng sức cạnh tranh với thị trường, tăng khả năng nhận diện của công ty với đối tác và khách hàng….

GIẢI PHÁP CỦA AGECKO: Logo, quy chuẩn toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu và các ứng dụng truyền thông, quảng bá được thiết kế mới đồng bộ nhất quán và khác biệt với logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới cho BTN.